Зимски аспект

Због покривености снегом, узорковање је обављено једном у току зимске сезоне.  Узорковање је реализовано у фебруару 2019.године са 11 извора због немогућности приласка 12-ом извору јер је покривен снегом. Концентрација кисеоника, сатурација кисеоника, температура, pH, кондуктивитет и заступљеност типа супстрата су мерени на терену. Сакупљени су узорци макроинвертебрата, као и Прочитај више…

Промоција Rufford пројекта

Организовали смо промоцију Rufford пројекта у основним школама у Нишу и представили смо резултате досадашњег истраживања. Такође смо представили резултате локалном становништву. Волонтери и студенти нам помажу. Планирамо да наставимо са промоцијом и информисањем како студената и ученика тако и локалног становништва о добијеним резултатима.