Пролећна сезона

У току пролећа обављена су 2 узорковања како је и планирано. Први излазак на терен у току пролећне сезоне реализован је у периоду 5. 6. и 7. мај, где је узорковано свих 12 извора. Концентрација кисеоника, сатурација, температура, pH, електропроводљивост воде као и процена заступљености супстрата је мерена на начин Прочитај више…

Зимски аспект

Због покривености снегом, узорковање је обављено једном у току зимске сезоне.  Узорковање је реализовано у фебруару 2019.године са 11 извора због немогућности приласка 12-ом извору јер је покривен снегом. Концентрација кисеоника, сатурација кисеоника, температура, pH, кондуктивитет и заступљеност типа супстрата су мерени на терену. Сакупљени су узорци макроинвертебрата, као и Прочитај више…

Промоција Rufford пројекта

Организовали смо промоцију Rufford пројекта у основним школама у Нишу и представили смо резултате досадашњег истраживања. Такође смо представили резултате локалном становништву. Волонтери и студенти нам помажу. Планирамо да наставимо са промоцијом и информисањем како студената и ученика тако и локалног становништва о добијеним резултатима.