U toku jula, nabavljena je oprema i prilagođena izvorskim ekosistemima kao što je kick net mreža, sonde za merenje koncentracije i saturacije kiseonika, temperature, pH, konduktiviteta i potrebnih hemikalija. Napravljen je plan putovanja vodeći računa da se uzorci za hemijsku analizu moraju brzo transportovati do laboratorije na niskim temperaturama (u ručnom frižideru).

U toku avgusta i septembra, rađeno je mapiranje terena i odabir lokaliteta kao i uzimanje probnih uzoraka i merenje fizičko-hemijskih parametara: koncentracije kiseonika, saturacija kiseonika, pH, merenje temperature i konduktiviteta. To je rađeno sa ciljem odabira reprezentativnih lokaliteta. Slikani su lokaliteti i beležene kordinate.

Informativno predavanje u okviru koga su se  studenti upoznali sa ciljevima projekta, sa metodologijom i oblasti u kojoj se istražuje, održano je u prostorijama Prirodno-matematičkog fakulteta u Nišu.

Izabrano je 12 izvora i u saglasnosti sa njihovim tipom odabrana je metodologija uzorkovanja. Neki od izvora su kaptirani, neki nisu jer je jedan od ciljeva ovog istraživanja odrediti stepen antropogenog uticaja na izvore i njegov uticaj na živi svet.

Jesenji aspekt

Uzorkovanje je realizovano je 20. oktobra 2018,   makroinvertebrate su sakupljane kick net mrežicom. Uzorci su konzervirani 70% etanolom i transportovani u laboratoriju radi obrade.

Na terenu su mereni parametri: koncentracija kiseonika, saturacija kiseonika, temperatura, pH, konduktivitet i procenjena je zastupljenost supstrata. Uzeti su uzorci neophodni za merenje BPK, određivanje koncentracije amonijum jona, fosfata, nitrata.

Izlazak na teren je uspešno realizovan, uzorkovano je 12 izvora. Nakon toga usledio je transport uzoraka u ručnom frižideru do laboratorije Prirodno- matematičkog fakulteta, radi obrade i determinacije.

Ukupan broj registrovanih jedinki je 871 u okviru 18 familija. Najbrojnija familija je familija Chironomidae sa 430 jedinki, potom familija Gammaridae sa 264 detektovanih jedinki. Detaljan izveštaj  o pronađenim vrstama kao i hemijskim analizama, biće dat u finalnom izveštaju.

Promocija projekta u vidu letaka i prezentacije studentima i učenicima kao i lokalnog stanovništva je uspešno realizovana.

Категорије: Uncategorized

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *